Veterinárna klinika Malacky

MVDr. Marián Velebný

MVDr. Marián Velebný

 • interná medicína
 • chirurgia mäkkých tkanív
 • brušná a onkologická chirurgia
MVDr. Radvana Velebná

MVDr. Radvana Velebná

 • stomatológia
 • anesteziológia

MVDr. Marek Harabasz

 • interná medicína
 • chirurgia mäkkých tkanív
 • brušná chirurgia

MVDr. Daniela Harabaszová

 • interná medicína
 • zobrazovacia technika USG
 • všeobecná veterinárna medicína

MVDr. Eva Sofková

 • interná medicína – zameranie cytológia
 • všeobecná veterinárna medicína

MVDr. Renáta Varcholová

 • interná medicína
 • zobrazovacia technika USG
 • všeobecná veterinárna medicína
MVDr. Klaudia Orthová

MVDr. Klaudia Orthová

 • interná medicína
 • všeobecná veterinárna medicína

Nikola Vaňková

veterinárny asistent