Veterinárna stomatológia Malacky

Viac ako 10-ročné skúsenosti v tomto obore. Pravidelné vzdelávanie doma i v zahraničí.

Na našom pracovisku všetky stomatologické zákroky prevádzame v operačnej miestnosti na to určenej, ktorej súčasťou je profesionálne vybavenie a to:
Zubná jednotka im3 Elite, zubný ultrazvuk im3 USG 42-12 s titánovými hrotmi, veterinárny intraorálny RTG im3 Revolution 4DC s nepriamou digitalizáciou, zubné inštrumentárium.
Inhalačná anestézia a monitoring životných funkcií sú štandardom, keďže stomatologické zákroky sú časovo náročné a prevažne sú to geriatrickí pacienti, ktorí majú rôzne systémové ochorenia (kardiaci, pečeňoví a obličkoví pacienti )

Z každého zákroku robíme foto a video dokumentáciu, ktorá pri odovzdávaní zvieraťa umožní majiteľovi nahliadnuť , čo všetko sa zistilo a robilo počas operácie.
Samozrejmosťou je aj prezentácia RTG snímkov celej dutiny ústnej a zubná karta s jednotlivými nálezmi.

V prípade záujmu poskytujeme nezáväzné konzultácie, ktoré umožňujú stomatológovi vyšetriť nielen stav dutiny ústnej, ale aj celkový zdravotný stav zvieraťa. Majiteľ je oboznámený s priebehom zákroku a predbežnou cenovou kalkuláciou.

Veterinárna stomatológia​

Oficiálne vyjadrenie k zubným vyšetreniam mačiek a psov vykonávaným bez anestézy

Ochorenia ústnej dutiny sú jednými z najčastejších ochorení spoločenských zvierat. Profesionálna prehliadka ústnej dutiny a dôkladné ošetrenie zubov a ďasien sú zásadnou súčasťou riešenia a prevencie týchto ochorení. Obe je možné vykonať poriadne a bez zbytočného stresu pre zviera jedine pod anestézou.